Komercijalni audio sistemi

komercijalni-sistemi-ozvucenja

Komercijalni ili javni sistemi ozvučenja predstavljaju posebne sisteme sa kojima se sve češće susrećemo u svakodnevnom životu a da toga često nismo ni svesni. U ovom tekstu objasnićemo Vam šta su to tačno komercijalni audio sistemi, po čemu se razlikuju od ostalih tipova ozvučenja i koja je njihova namena.

Pre nego što pređemo na detalje, objasnićemo prvo namenu ovih sistema. Komercijalni audio sistemi imaju dvojnu ulogu – njihova primarna funkcija je da informišu ili upozore prisutna lica o bitnim informacijama, kao na primer o opasnosti u slučaju požara, dok se u toku normalnih aktivnosti mogu koristiti za emitovanje ambijentalne muzike ili pak reklamnog sadržaja. Ovi sistemi se pre svega koriste u većim javnim i poslovnim objektima poput hotela, aerodroma, železničkih i autobuskih stanica, škola, bolnica, restorana, velikih prodavnica i svih drugih prostora gde zbog velike površine nije moguća upotreba klasičnog ozvučenja.

Obzirom da su ovi sistemi prilagođeni velikim instalacijama kako bi pokrili veće prostore, način na koji oni funkcionišu razlikuje se od klasičnih kućnih i profesionalnih sistema ozvučenja. Klasični sistemi ka zvučnicima šalju audio signal koji je niske voltaže i jake struje što zahteva kabal sa jezgrom veće debljine što su zvučnici udaljeniji. Takođe, na standardna kućna pojačala i risivere moguće je bezbedno povezati samo određeni, manji broj zvučnika što bi u slučaju većeg prostora značilo upotrebu većeg broja pojačala i shodno tome daleko komplikovaniji i skuplji sistem.

Komercijalni audio sistemi koriste posebna pojačala koja za razliku od klasičnih šalju signal slabije struje i znatno veće voltaže, najčešće 25V, 70V i 100V. Zahvaljujući tome moguća je upotreba kablova velikih dužina sa tanjim jezgrom što omogućuje distribuciju audio signala na većim dužinama i značajno smanjuje troškove kod većih instalacija.

Druga prednost je to što pojačala za komercijalne audio sisteme nemaju problema sa impedansom pod opterećenjem pa je na njih moguće povezati mnogo veći broj zvučnika nego kod klasičnih sistema. Praktično, broj povezanih zvučnika nije bitan dokle god njihova ukupna snaga ne prelazi ukupnu snagu pojačala, a projektanti ovih sistema obično ostavljaju 10% do 20% manju ukupnu snagu povezanih zvučnika u odnosu na pojačalo kako bi se povećala pouzdanost sistema. Primera radi, ako uzmemo u obzir sve ove informacije, na jedno pojačalo od 500W teoretski je moguće povezati 80 do 90 zvučnika od 5W što je dovoljno da se pokrije veoma veliki prostor. Postoje još neki parametri koje treba uzeti u obzir, ali više o tome malo kasnije kada budemo pisali o pojačalima.

Zvučnici

Kada su u pitanju zvučnici za komercijalne sisteme, možemo ih posmatrati slično kućnim uređajima. Zvučnici se povezuju na 70V/100V liniju koja ide od pojačala i koriste sopstvene transformatore koji konvertuju visoku voltažu na nivo koji zvučnik može da izdrži. Ove transformatori često imaju višestruke korake (tap-ove) koji omogućavaju različitu izlaznu snagu zvučnika. Što je veći transformatorski tap, to je zvučnik glasniji. U zavisnosti od ambijentalne buke, za razgovetan zvuk dovoljno je samo 1~2W na rastojanju do 3m od slušaoca, a kontrola nivoa jačine pojedinačnih zvučnika može se vršiti pomoću atenuatora.

Zvučnici dolaze u različitim oblicima u zavisnosti od namene, a najpopularniji su ugradni jer mogu biti skoro neprimetni što ih čini pogodnim za enterijere u kojima je dizajn vrlo bitan – poput restorana, kafića, recepcija hotela i sličnih prostora. Pored njih postoje i zidni modeli koje je moguće montirati pomoću nosača na zid ili stubove, viseći plafonski zvučnici i zvučnici specijalne namene poput vodootpornih baštenskih zvučnika specifičnih oblika poput kamenja.

Raspored zvučnika kod komplikovanijih i većih sistema uglavnom se vrši detaljnijim planiranjem kako bi se osigurala kompletna pokrivenost prostora, ali takođe je moguće i jednostavno isplanirati raspored plafonskih zvučnika za prostorije pravilnog oblika korišćenjem pravila da maksimalno rastojanje između dva zvučnika ne bi trebalo da bude veće od dvostruke visine plafona.

raspored-ugradnih-plafonskih-zvucnika
Primer rasporeda plafonskog ozvučenja za manju prodavnicu

Pojačala

Kada su pojačala za komercijalne audio sisteme u pitanju, dve glavne karakteristike o kojima treba voditi računa su snaga pojačala i broj ulaza. O snazi pojačala i broju zvučnika već smo malo pisali na početku teksta, ali postoji još par stvari koje treba napomenuti. Jedna od mana komercijalnih sistema jesta znatno manja efikasnost u odnosu na klasične kućne audio sisteme i ona je posledica gubitaka na pojedinačnim transformatorima koje svaki od zvučnika ima.

Prosečna efikasnost zvučnika za komercijalne sisteme je od 60% do 70%, dok se preostala snaga gubi u transformatoru. Ovo je vrlo bitno kod odabira odgovarajućeg pojačala za sistem jer je potrebno uračunati i te gubitke. Prema tome, poželjno je odabrati bar 30~40% jače pojačalo kako bi se gubitci kompenzovali jer u suprotnom sistem neće imati optimalne performanse. Pojedini kvalitetniji zvučnici poput RCF modela imaju efikasnije transformatore koji znatno smanjuju gubitke, ali je u svakom slučaju dobra praksa odabir jačeg pojačala zbog pouzdanosti i mogućnosti manjih nadogradnji sistema bez dodavanja još jednog pojačala.

Druga karakteristika na koju treba obratiti pažnju jeste broj ulaza na pojačalu. Komercijalni audio sistemi proizvode mono zvuk pa ukoliko želite da povežete neki stereo audio izvor, potrebno Vam je pojačalo koje ima bar dva ulaza. Savremena pojačala najčešće imaju više od jednog ulaza, zasebne kontrole nivoa jačine za ulaze i glavnu kontrolu nivoa jačine na izlazu, pa samim tim vrše istovremeno i ulogu miksete. Ova pojačala mogu jednostavno da konvertuju stereo u mono zvuk koji se dalje šalje zvučnicima čime se kod jednostavnijih sistema eliminiše potreba za odvojenom miksetom.

Integracija sa drugim sistemima

Još jedna pozitivna odlika komercijalnih audio sistema jeste mogućnost integrisanja sa različitim postojećim sistemima. Na primer, moguće je povezati komercijalni sistem ozvučenja sa sistemom senzora za detekciju požara u hotelu. U slučaju aktiviranja senzora, sistem isključuje pozadinsku muziku i emituje alarm ili unapred snimljeno glasovno uputstvo za evakuaciju.

Komercijalni audio sistemi imaju brojnu dodatnu opremu poput predpojačala za povezivanje većeg broja mikrofona i drugih izvora, uređaje za grupisanje i kontrolu većeg broja zvučnika, sisteme za aktivaciju alarma, specijalizovane audio plejere i tjunere, telefonske interfejse i druge. Ovi moduli omogućavaju povezivanje sa drugim sistemima ili pak jednostavnu nadogradnju funkcionalnosti samog sistema ozvučenja.

Za kraj teksta, da sumiramo bitne informacije. Kada je u pitanju ozvučenje velikih prostora, bilo da se radi samo o ambijentalnoj muzici u restoranu ili pak o kompletnom razglasu u hotelu, komercijalni audio sistemi predstavljaju jednostavno i veoma pristupačno rešenje koje Vam omogućava instalaciju i centralizovanu kontrolu velikog broja zvučnika. Pored pouzdanih velikih instalacija ovi sistemi pružaju i dodatne mogućnosti poput integracije sa postojećim bezbednosnim sistemima što omogućava i automatizaciju pojedinih procesa u samom objektu te svakako opravdava investiciju. Iako je i komercijalne audio sisteme moguće koristiti za ozvučenje kuće, smatramo da su bolje rešenje za tu namenu multiroom sistemi ozvučenja o kojima smo već pisali ranije.