HDCVI i HDTVI video nadzor visoke rezolucije

Ako ste mislili da je video nadzor visoke rezolucije rezervisan samo za mrežne sisteme, ove tehnologije će Vas razuveriti. Predstavljamo HDCVI i HDTVI sisteme video nadzora koji kombinuju kamere visoke rezolucije sa jednostavnošću i pristupačnom cenom standardnih analognih video sistema.

Pre nego što pređemo na bitne detalje o HDCVI i HDTVI tehnologijama, osvrnimo se ukratko na klasične analogne i mrežne sisteme video nadzora, tj. na njihove prednosti i mane.

Analogni video nadzor predstavlja najrasprostranjeniji tip video nadzora, pre svega zbog izuzetno pristupačne cene, ali i zbog jednostavnosti povezivanja i nadogradnje sistema. Glavni nedostatak analognog video nadzora predstavljaju tehnička ograničenja usled kojih nije moguće koristiti kamere veoma visoke rezolucije. Obzirom da je analogni signal podložan smetnjama, ova tehnologija je takođe ograničena i maksimalnom dužinom kablova između kamera i DVR snimača što znatno otežava projektovanje većih sistema za video nadzor.

Za razliku od analognog video nadzora, mrežni ili IP video nadzor omogućava upotrebu kamera veoma visokih rezolucija, kao i instalacije velike dužine zahvaljujući fleksibilnost mrežne tehnologije. Nedostatak ovih sistema je znatno viša cena sistema u odnosu na analogne, kao i podešavanje sistema koje može biti komplikovano za prosečne korisnike, posebno kada se radi o sistemima sa većim brojem kamera.

Prema procenama, trenutno se u svetu koristi oko 400 miliona analognih kamera, međutim razvoj tehnologije utiče na to da je sve veća potražnja za kamerama HD rezolucije. Kao rešenje koje kombinuje prednosti analognog i mrežnog video nadzora, na tržištu su se pojavile dve veoma slične tehnologije – Dahua HDCVI tehnologija i HikVision HDTVI tehnologija.

Obe tehnologije donose pristupačan video nadzor visoke definicije koji za prenos slike koristi standardni koaksijalni kabal i može da radi na veoma velikim dužinama. Iako ne mogu u potpunosti da zamene IP video nadzor, ove tehnologije kao svoj glavni adut nude mogućnost upotrebe HD i Full HD kamera po ceni koja je tek nešto viša od cene klasičnih analognih sistema što ih čini pogodnim za sve one koji žele video nadzor visoke rezolucije bez prelaska na IP nadzor.

Dahua HDCVI tehnologija

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) tehnologija je razvijena u kompaniji Dahua i omogućava prenos HD (720p) i Full HD (1080p) video sadržaja na dužinama koje mogu biti veće od 500m (u zavisnosti od kvaliteta koaksijalnog kabla koji se koristi). Poređenja radi, klasični analogni video nadzor je ograničen na maksimalno 100m, ali ta dužina usled osetljivosti na smetnje može biti i manja. Obzirom da se kod HDCVI tehnologije signal u kameri moduliše i zatim demoduliše u samom DVR snimaču, ovaj signal je takođe znatno otporniji na smetnje i prenosi se u realnom vremenu (bez latencije). Bitno je napomenuti i da HDCVI tehnologija ne kompresuje signal prilikom prenosa, tako da ne dolazi do gubitaka na kvalitetu snimka.

Pored video signala, HDCVI tehnologija takođe prenosi i audio signal sa kamere ili dodatnog mikrofona, kao i dvosmerni signal za podatke koji se može koristiti za alarme, upravljanje pokretnim PTZ kamerama i daljinsko podešavanje kamera. U kombinaciji sa upotrebom običnih koaksijalnih kablova, ovo omogućava jednostavan i veoma isplatljiv prelazak sa analognog na HDCVI video nadzor bez promene infrastrukture kablova, već samo zamenom kamera i DVR snimača u postojećem analognom sistemu.

Još jedna od prednosti HDCVI tehnologije je i fleksibilnost u povezivanju, pa tako većina novijih HDCVI snimača pored HDCVI kamera takođe podržavaju klasične analogne kamere i IP kamere. Ovo omogućava jednostavnu izgradnju hibridnih sistema sa samo jednim snimačem, kao i fleksibilnu nadogradnju sistema na drugi tip video nadzora.

HikVision HDTVI tehnologija

Po većini karakteristika gotovo identična Dahua HDCVI tehnologiji, HDTVI tehnologija (High Definition Transport Video Interface) dolazi iz kompanije HikVision i vrlo često se naziva i Turbo HD. Ova tehnologija takođe podržava prenos HD i Full HD signala putem koaksijalnog kabla, prenos zvuka i dvosmerni prenos podataka, velike dužine kablova, kao i povezivanje u hibridne sisteme za video nadzor.

Glavna razlika HDTVI tehnologije u odnostu na Dahua HDCVI tehnologiju je to što je HikVision svoju HDTVI tehnologiju standardizovao kao otvorenu što omogućava i ostalim proizvođačima video nadzora da implementiraju ovu tehnologiju u svoje proizvode. Usled toga HDTVI kamere i snimači se mogu koristiti međusobno čak i ukoliko su proizvedeni od strane različitih proizvođača, kao na primer InVideo HDTVI kamere i HikVison HDTVI snimači.

HDCVI ili HDTVI, koju tehnologiju odabrati? Cene i mogućnosti HDCVI i HDTVI uređaja iz iste klase su gotovo identične, pa izbor između ove dve tehnologije predstavlja više lične afinitete korisnika prema Dahua ili HikVision brendu. Ukoliko želite povoljan video nadzor visoke rezolucije, ili pak nadogradnju Vašeg postojećeg analognog sistema na HD kamere, obe tehnologije predstavljaju odličan izbor.