Televizija: Vrste TV prenosa i njihove karakteristike

televizija

Od postanka televizije pa do danas, nastalo je mnogo tipova raznih televizijskih prenosa. Televizija u početku nije tako brzo evoluirala, ali je sa pojavom digitalizacije i interneta došlo do njenog vrtoglavog razvoja. Pa tako danas gledaoci imaju širok spektar opcija na raspolaganju, kada je reč o televiziji.

tv

Postoji nekoliko vrsta televizijskog prenosa:

 • Analogni Terestrijalni TV signal
 • Sistemi za prenos zvuka
 • Digitalna satelitska TV
 • Kablovska televizija: digitalna i analogna
 • Nove tehnologije kao što su:
  • Digitalna terestrijalna televizija (DTTV)
  • High Definition televizija (HDTV)
  • Plati po pregledu
  • Video na zahtev
  • WEB televizija
  • IPTV
  • Mobilna televizija

Analogna terestrijalna televizija

Ovaj tip televizije datira još iz vremena početka emitovanja televizijskog programa. Signal je uglavnom dopreman kablovima koji su išli ispod zemlje bez učešća bilo kakvih satelita. To je bio prvi vid televizijskog prenosa koji je kasnije zamenjen kablovskom televizijom ili Comunity Antena Television (CATV).

Analogna televizija šifrira sliku i zvuk i prenosi ih kroz analogni signal, odnosno radio talas. Poruka koju prenosi emitovanjem sastavljena je od varijacija amplituda i/ili frekvencija koje se pretvaraju u VHF ili UHF. Analogna slika je ’’iscrtana’’ nekoliko puta ne ekranu (25 u PAL sistemu)  svaki put u celini, bez obzira na sadržaj slike. Kada dođe do smetnji kod radio talasa, tada se smanjuje i kvalitet slike.

Digitalna (satelitska) televizija

Kod ovog tipa televizije, televizijski signali dopremaju se putem satelita. Prijem signala vrše satelitske antene ili digitalni risiveri i pretvaraju ga u sliku. Digitalno emitovanje znači da signal prenosi digitalne podatke koji su video signal u nekom formatu. U svakom delu na svetu, digitalna satelitska televizija pruža korisnicima veliki izbor kanala i usluga, čak i u oblastima gde ne postoji analogna televizija. Digitalnim signalom prenose se i kodovi za proveru i korekciju grešaka, tako da je mogućnost grešaka u prenosu signala svedena na minimum. Dakle, kao što smo već napomenuli, za prijem digitalne televizije potrebni su vam risiver i satelitska antena, a njih birate u zavisnosti od mesta gde se nalazite i signala koji želite.

digitalna televizija

Kablovska televizija

Kablovska ili CATV televizija je sistem za distribuciju audiovizuelnih sadržaja, FM radija ili drugih usluga potrošačima, kroz kablove. Ona zapravo podrazumeva distribuciju velikog broja televizijskih kanala koje primaju i šalju centralne jedinice (kablovski operateri) svojim korisnicima, kroz optičke ili koaksijalne kablove. Korišćenje manjih frekvencija omogućava distribuciju velikog broja kanala kroz isti kabl i istu žicu, a tjuner na TV-u ili radiju bira željeni kanal od svih koje prima. Koaksijalni kablovi imaju mogućnost da prenesu preko sto televizijskih kanala na frekvenciji od 6 megaherca, ali signali slabe postepeno sa udaljenošću i zato ih je potrebno postepeno obnavljati pojačivačima. Da bi se ovo izbeglo, sve više su u upotrebi optički kablovi koji su daleko bolji za prenos televizijskog signala.

Kablovska televizija je nastala da bi se izbegao prenos putem radio talasa i da bi upotreba televizije bila daleko lakša i raširenija. Međutim, za razliku od satelitske televizije, koju možete ’’uhvatiti’’ bilo gde na zemaljskoj kugli, kablovsku televiziju možete koristiti samo u mestima gde postoji takva mogućnost. Kablovska televizija može biti analogna i digitalna i ona se plaća. Nekada je potreban risiver za prijem kablovske televizije, a njega uglavnom obezbeđuje provajder. Vi možete sami obezbediti svoj ukoliko želite jači i bolji signal.

Nove tehnologije

Digitalna terestrijalna televizija

Digitalna terestrijalna televizija (DTTV ili DTT) je implementacija tehnologija digitalne televizije koja obezbeđuje mnogo veći izbor kanala i bolji kvalitet signala, koristeći signal iz vazduha koji prima običnom antenom umesto satelitske ili kablovske veze.

Ovakva vrsta tehnologije mnogo je jeftinija i bolja od na primer satelitske, a može se instalirati bilo gde na zemlji. Digitalna televizija se emituje putem radio frekvencija kroz vazduh, koje su slične standardnoj analognoj televiziji. Za razliku od analognog, digitalni signal koristi više odašiljača da bi omogućila prijem velikog broja kanala u istom frekventnom rangu. Količina podataka koji mogu biti preneseni digitalnim signalom zavisi od vste i standarda samog kanala. Pa tako postoje DVB-T, DVB-T2, MPEG-4/AVC, DTTV itd. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je uvela DVB-T2 standard.

kablovska televizija

HDTV

HDTV ili televizija visoke definicije je tip televizijskog prenosa u rezoluciji daleko višoj u odnosu na tradicionalne formate (NTSC, SECAM, PAL). HDTV se prenosi digitalnim signalom. HDTV signal emituje se uglavnom u rezoluciji 1080p ili 720p, u formatu 16:9, koji su propisani standardom.

Ova vrsta televizijskog emitovanja donosi nam dosta kvalitetniju sliku u odnosu na standardnu televiziju, baš zbog veće rezolucije. Vizuelne informacije koje primamo su između 2 i 5 puta oštrije zato što je nedostatak između linija blaži ili gotovo nevidljiv ljudskom oku. Što je veći ekran na televizoru, to je kvalitet slike bolji i jasniji, što nije slučaj sa drugim televizijskim prenosima.

Plati po pregledu televizije (PPV)

Ovaj tip televizijskog emitovanja nudi korisnicima da plate određene sadržaje i na taj način praktično imaju svoju privatnu televiziju, gde mogu izabrati šta žele da gledaju. Emiteri svima prikazuju sadržaj u isto vreme. Najčešće zahtevani sadržaji su filmovi, sportski događaji i sadržaji za odrasle.

Video na zahtev (VOD)

Za razliku od PPV televizije, VOD sistem omogućava korisnicima da zahtevani video ili audio sadržaj gledaju ili slušaju kada god oni to požele, a ne u tačno određeno vreme. Zapravo korisnici mogu gledati sadržaj u realnom vremenu ili ga skinuti na kompjuter, digitalni video rekorder i pogledati ga u neko drugo vreme. Korisnici VOD televizije imaju mogućnost da pauziraju sadržaj, vrate ga unazad, premotaju unapred i slično.

internet televizija

WEB televizija

Kao što samo ime kaže, ovo je internet televizija koja emituje signal putem mreže. Korisnici mogu gledati standardne kanale ili one specijalno napravljene za internet. Dobra stvar je što korisnik internet televizije može gledati program putem bilo kod uređaja koji može da se poveže na mrežu.

IPTV

Television over Internet Protocol tehnologija ili IPTV, napravila je revoluciju u distribuciji mreže za TV signale, eliminišući mnoge probleme koji su do tada postojali kod drugih televizijskih sistema. Posebno je pojavom IPTV-a rešen problem distribucije televizijskog signala, ali i degradaciju, mešanje signala, nivo signala i kapacitet emitovanja.

Televizijski signal se prenosi od provajdera do korisnika u obliku digitalnih podataka putem interneta. Da bi korisnici mogli da je koriste, moraju imati brzu internet vezu i IPTV prijemnik koji se spaja sa televizorom. Veoma je slična kablovskoj televiziji. Međutim, prednost IPTV je što koristi mnogo više naprednijih i interaktivnih mogućnosti koje osigurava internet. IPTV signal je uvek digitalni.

Mobilna televizija

Slična je internet televiziji, međutim ovakav vid televizije je tek u razvojnoj fazi. Ovo je televizija predviđena za gledanje na mobilnim i manjim uređajima. Mobilni telefoni sa ovom mogućnošću su tek počeli da se proizvode.

Na našem sajtu možete naći opremu za satelitsku i digitalnu televiziju, kao što su: antene, risiveri, kablovi, nosači televizora i slično. Pogledajte našu ponudu i odaberite deo koji vam nedostaje za savršen televizijski signal.