Veličina hard diska za video nadzor

Sastavljate sistem za video nadzor, ali ste u nedoumici koji kapacitet hard diska Vam je potreban za snimač? Uz ovaj vodič pomoćićemo Vam da odaberete odgovarajući hard disk.

wd-purple-blog

Potreban kapacitet hard diska za video nadzor zavisi od mnogo faktora i nije ga moguće tačno proračunati, ali se na osnovu par pretpostavki može približno odrediti. Pre nego krenemo za izvlačenjem bilo kakvih zaključaka potrebno je prvo objasniti par stvari.

Postoji nekoliko faktora koji u najvećoj meri utiču na potreban kapacitet hard diska, a to su broj kamera u sistemu, rezolucija u kojoj kamere snimaju, broj slika koje se snimaju po sekundi (FPS) i na kraju vreme za koje je potrebno čuvati snimke.

Kako bi odredili potreban kapacitet hard diska, krenućemo od ekstremnog slučaja kao osnove. U tabeli ispod date su vrednosti potrebnog kapaciteta za 30 dana čuvanja snimaka. Sve vrednosti su približno proračunate za sistem sa 4 kamere koji snima 24/7 (non-stop). Od ostalih faktora, date su najčešće rezolucije za savremene kamere, a za FPS su uzete uobičajene vrednosti od 30 (snimanje u realnom vremenu) i 15 (malo usporeni snimak, ali i dalje potpuno efektivan za praćenje aktivnosti na snimku) slika po sekundi.

Rezolucija i FPS Kapacitet diska / preporuka za HDD
 960H (960x480p) 15fps 1236 GB (1x 2TB)
 960H (960x480p) 30fps 2472 GB (1x 3TB)
 HD (1280x720p) 15fps 2472 GB (1x 3TB)
 HD (1280x720p) 30fps 4944 GB (2x 3TB)
 Full HD (1920x1080p) 15fps 3399 GB (1x 4TB)
 Full HD (1920x1080p) 30fps 6798 GB (2x 4TB)
 3 Mpix (2048x1536p) 15fps 4635 GB (2x 3TB)
 3 Mpix (2048x1536p) 30fps 9270 GB (3x 4TB)
 4K Ultra HD (3840x2160p) 15fps 10506 GB (2x 6TB)
 4K Ultra HD (3840x2160p) 30fps 21011 GB (4x 6TB)

Ukoliko vam se ove vrednosti čine preteranim, ne brinite, već smo pomenuli da je u pitanju ekstremni slučaj. Ova tabela podrazumeva da sve 4 kamere snimaju neprekidno 24/7, što je u praksi najčešće nepotrebno izuzev kod pojedinih specifičnih slučajeva. Većina novijih snimača se može podesiti da snima samo u slučaju detekcije pokreta, čime se već značajno smanjuje potreban prostor na hard disku, posebno kod manje prometnih mesta.

Primera radi, kamere unutar poslovnog prostora snimaju samo u toku radnog vremena, što praktično znači da će za radno vreme od 12h, ukoliko nema aktivnosti nakon radnog vremena, biti potrebno samo 50% kapaciteta u odnosu na vrednost iz tabele. Kod kamera u kućnim sistemima prosečna aktivnost na dnevnom nivou je samo oko 25%.

Ako sve ove podatke sumiramo, dobijamo da je uz 50% aktivnosti, snimanje sa 15fps i osnovni hard disk kapaciteta 1TB, moguće čuvati snimke sa 4 kamere u HD 720p rezoluciji za nešto manje od mesec dana, dok je pak za Full HD rezoluciju dovoljan hard disk od 2TB za isti period.

Što se samih modela hard diskova tiče, mogu se koristiti i standardni SATA diskovi od 3.5″ za računare, ali se svakako zarad veće pouzdanosti sistema preporučuje upotreba hard diskova koji su specijalizovani za video nadzor – poput Western Digital Purple serije.

Snimači za video nadzor sa RAID-1 podrškom

Pojedini napredniji snimači koji podržavaju ugradnju većeg broja hard diskova takođe podržavaju i RAID funkciju. Postoji više vrsta RAID nizova, ali kod snimača je to najčešće RAID-1 pa ćemo ukratko nešto o njemu.

RAID-1 je prvenstveno dizajniran za servere i služi da poveća pouzdanost skladištenja podataka tako što koristi dva (ili više) hard diska i iste podatke (u slučaju video nadzora snimke) upisuje paralelno na oba diska. U slučaju da dođe do otkazivanje jednog diska, svi snimci su i dalje dostupni na drugom disku, dok se neispravan može zameniti kako bi se opet uspostavio funkcionalan RAID niz.

Za stvaranje RAID-1 niza, osim podrške u sklopu samog uređaja, potrebna su dva hard diska istog kapaciteta. Nije neophodno da diskovi budu potpuno identični modeli, ali se preporučuje zbog usklađene brzine upisa podataka. Bitno je napomenuti da se kapacitet diskova u RAID nizu ne spaja, tj. dva hard diska kapaciteta po 2TB će sistem videti samo kao jedan RAID disk od 2TB (drugi disk je nevidljiv i na njemu se automatski upisuje kopija podataka sa prvog).

2 KOMENTARI

  1. Da li je zakon ski propisana minimal a duzina arhiviranja video zapisa? Konkretno je u pitanju garaza trznog centra. Hvala

Comments are closed.