Programiranje Smart Open 2802 radio daljinca

Jedno od pitanja koje često dobijemo jeste kako podesiti/isprogramirati univerzalni daljinski za kapije. U ovom malom vodiču objasnićemo postupak na popularnom Smart Open 2802 radio daljincu koji je kompatibilan sa više modela Nice, Ditec i V2 kapija.

Smart Open 2802 univerzalni postupak programiranja

Programiranje prema originalnom daljinskom upravljaču

 • Pritisnite tastere A i B na Smart Open daljinskom upravljaču dok LED indikator ne trepne 3 puta, a nakon toga pustite samo taster B (slika A).
 • Dok držite taster A pritisnut, pritisnite taster B tri puta (slika B). LED indikator će trepnuti 3 puta. Pustite oba tastera.
 • Stavite Smart Open daljinski i originalni daljinski leđima jedan na drugi kao što je prikazano na slici C.
 • Pritisnite i držite taster B na Smart Open upravljaču i drugi taster na originalnom daljinskom upravljaču dok LED indikator na Smart Open upravljaču na trepne 3 puta praćeno kontinuiranim treperenjem. Pustite oba tastera.
 • Pritisnite i držite taster A na Smart Open upravljaču i prvi taster na originalnom daljinskom upravljaču dok LED indikator na Smart Open upravljaču na trepne 3 puta praćeno kontinuiranim treperenjem. Pustite oba tastera. Programiranje je završeno.

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Za povezivanje Smart Open daljinskog upravljača na prijemnik kontrolne jedinice konsultujte originalno korisničko uputstvo ili posetite www.gbs-elettronica.it/rf
 • U slučaju da je potrebno intervenisati direktno na ploči prijemnika, pratite uputstvo koje je došlo uz prijemnik centralne jedinice.

Ukoliko ovaj univerzalni postupak nije bio uspešan, bez brige, u nastavku ćemo opisati dodatne postupke koji su specifični za svaki od podržanih brendova.

Smart Open 2802 programiranje za NICE

Programiranje sa originalnog daljinskog upravljača

 1. Stanite unutar dometa centralne jedinice.
 2. Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljinskom upravljaču i držite ga pritisnut bar 5 sekunde.
 3. Pritisnite 3 puta taster na originalnom daljinskom upravljaču koji je prethodno programiran na centralnoj jedinici.
 4. Pritisnite jednom taster koji programirate na Smart Open upravljaču. Programiranje je završeno.

Programiranje na centralnoj jedinici (metoda 1)

Napomena: Ova procedura će povezati samo jedan taster na daljinskom upravljaču, dok će svim ostalim tasterima automatski biti dodeljeni drugi kanali.

 1. Držite taster na centralnoj jedinici pritisnut bar 3 sekunde. Kada se LED indikator uključi, pustite taster.
 2. Držite taster A na Smart Open upravljaču pritisnut bar 2 sekunde. LED dioda na prijemniku će trepnuti 3 puta za potvrdu. Programiranje je završeno.

Programiranje na centralnoj jedinici (metoda 2)

Napomena: Ova procedura omogućava dodeljivanje željenog tastera svakom od kanala.

 1. Pritisnite taster na prijemniku onoliko puta koliki je broj kanala koji želite da isprogramirate. LED indikator na prijemniku će trepnuti isti broj puta za potvrdu broja kanala.
 2. Držite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open upravljaču pritisnut bar 2 sekunde. LED indikator na prijemniku će trepnuti 3 puta za potvrdu. Programiranje je završeno.

Smart Open 2802 programiranje za DITEC

Programiranje sa originalnog daljinskog upravljača

 1. Stanite unutar dometa centralne jedinice.
 2. Pritisnite skriveni taster na originalnom daljinskom upravljaču (nalazi se ispod male rupice sa strane tastature). LED indikator risivera će se uključiti.
 3. Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open upravljaču. Programiranje je završeno.

Programiranje na centralnoj jedinici

 1. Pritisnite taster PROG na risiveru. SIG LED indikator će se uključiti za potvrdu.
 2. Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open upravljaču. SIG LED indikator će trepnuti za potvrdu završetka programiranja.

Smart Open 2802 programiranje za V2

 • Pritisnite istovremeno tastere A i B na Smart Open daljinskom upravljaču dok LED indikator ne trepne 3 puta, a nakon toga pustite samo taster B .
 • Dok držite taster A pritisnut, pritisnite taster B tri puta. LED indikator će trepnuti 3 puta. Pustite oba tastera.
 • Stavite Smart Open daljinski i originalni daljinski leđima jedan na drugi (kao što je prikazano na slici C kod univerzalnog programiranja).
 • Pritisnite i držite taster B na Smart Open upravljaču i drugi taster na originalnom daljinskom upravljaču dok LED indikator na Smart Open upravljaču na trepne 3 puta praćeno kontinuiranim treperenjem. Pustite oba tastera.
 • Pritisnite i držite taster A na Smart Open upravljaču i prvi taster na originalnom daljinskom upravljaču dok LED indikator na Smart Open upravljaču na trepne 3 puta praćeno kontinuiranim treperenjem. Pustite oba tastera.
 • Programiranje je završeno, testirajte Smart Open daljinski.

Za pojedine modele risivera je možda potrebno pratiti određenu proceduru i na centralnoj jedinici tokom programiranja. Ukoliko je ovo slučaj, konsultujte originalno uputstvo koje je došlo uz risiver.