Programiranje Smart Open 2801 radio daljinca

Zvog velikog interesovanja nedavno smo pisali detaljno uputstvo za programiranje Smart Open 2802 radio daljinca, a ovoga puta na redu je njemu srodan model Smart Open 2801.

Smart Open 2801 predstavlja univerzalni radio daljinski koji se koristi za garažna vrata, kapije i druga slična motorizovana vrata. Ono što ovaj model izdvaja od drugih jeste kompatibilnost sa čak 15 različitih brendova, što ga čini odličnom zamenom za mnoge originalne upravljače, ali i pomalo konfuznim za podešavanje.

U daljem tekstu pokušaćemo da što jednostavnije objasnimo kako se Smart Open 2801 programira u zavisnosti od brenda koji treba da zameni, a detaljan spisak kompatibilnih brendova i modela možete pogledati na našem sajtu klikom ovde.

Programiranje se sastoji iz dva dela:

 • Priprema za programiranje – unos koda za odgovarajući brend kako bi se na Smart Open 2801 daljincu aktivirao režim programiranja za taj brend
 • Programiranje daljinca – povezivanje sa centralnom jedinicom pomoću neke od metoda programiranja dostupnih za brend koji je odabran

Odabir brenda preko 2801 daljinskog upravljača

Pre nego što pređemo na programiranje ovog radio daljinca za određeni brend, potrebno je prvo na samom daljincu odabrati režim programiranja unosom odgovarajućeg koda za brend koji želimo. Za to će nam biti potrebna sledeća tabla (dolazi i u uputstvu uz daljinski):

 Podržani brend  PT (kod brenda)
 Doorhan/Skymaster  1
 Nice  2
 Dea  3
 Key  4
 Aprimatic  5
 Beninca  6
 Vds  7
 Faac  8
 Pujol  9
 Erreka  10
 Gbd  11
 Motorline  12
 Fox  13
 Mutancode  14
 Bft  15

Postupak unosa koda je sledeći:

Smart Open 2801 radio daljinski

 • Potražite brend originalnog daljinskog upravljača u tabeli i zabeležite ili zapamtite PT kod tog brenda
 • Na Smart Open 2801 daljincu istovremeno pritisnite tastere A i B, držite ih dok LED indikator ne počne da treperi, a nakon toga pustite tastere
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate onoliko puta koliki je PT kod za željeni brend, a zatim pritisnite jednom drugi taster da potvrdite. LED indikator će trepnuti isti broj puta kao PT broj za potvrdu uspešnog programiranja

Programiranje drugog tastera se vrši istom metodom, a obzirom da se tasteri programiraju odvojeno moguće je takođe i dodeliti neki drugi brend drugom tasteru ukoliko želite da koristite daljinski sa dva različita brenda.

Ovaj deo teksta se odnosi samo na pripremu za programiranje, za nastavak potražite ispod odeljak za brend koji programirate, ili kliknite na naziv brenda u tabeli za brzi odabir.

Par napomena za povezivanje sa centralnom jedinicom

Za povezivanje Smart Open daljinskog sa kontrolnom jedinicom (risiverom) potrebno je kao referencu koristiti originalno uputstvo za tu kontrolnu jedinicu, a zatim primeniti neku od sledećih adaptacija u zavisnosti od brenda.

Za Aprimatic – deo u uputstvu koji kaže “istovremeno pritisnite i držite sve tastere” (na originalnom daljinskom upravljaču) se kod Smart Open daljinca obavlja tako što se pritisne i drži A taster, a zatim B taster pritisne 3 puta.

Za BFT – deo u uputstvo koji kaže “pritisnite skriveni taster” (na originalnom upravljaču) se kod Smart Open daljinca obavlja tako što se pritisne i drži B taster, a zatim A taster pritisne 3 puta.

Za slučaj da je potrebno intervenisati i direktno na prijemnoj jedinici, pogledajte originalno uputstvo koje je došlo uz istu. U nastavku ćemo detaljni opisati postupak za svaki brend.


Naredni delovi teksta se odnose na pojedinačni brend i najčešće obuhvataju dve metode programiranja. Prva metoda pokriva programiranje pomoću postojećeg ispravnog upravljača, npr. kada želite da napravite kopiju daljinca, a druga programiranje preko centralne jedinice ukoliko ste izgubili ili oštetili originalni daljinski.

Smart Open 2801 za Doorhan/Skymaster (1/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Doorhan upravljače Transmitter 2 (sve 3 verzije) i Transmitter 4 (obe verzije), kao i Skymaster modele F350G i MHZ003. Risiveri ovih brendova ne podržavaju programiranje pomoću postojećeg daljinca, programiraju se isključivo preko centralne jedinice.

Programiranje na centralnoj jedinici za Doorhan

 • Jednom pritisnite i pustite taster R na risiveru
 • Cifra 0 će na kratko biti prikazana ne levoj strani ekrana centralne jedinice
 • Pritisnite dva puta taster na Smart Open daljincu koji želite da isprogramirate
 • Proverite da li daljinac koji ste upravo isprogramirali radi korektno sa risiverom

Programiranje na centralnoj jedinici za Skymaster

Napomena: Ne držite MEMO taster pritisnutim duže nego što je potrebno inače rizikujete da obrišete sve daljince koji su prethodno povezani na risiver.

 • Jednom pritisnite MEMO taster na risiveru. LED indikator će se uključiti ili početi da treperi (u zavisnosti od modela risivera)
 • Pritisnite i držite bar 1 sekundu taster na daljinskom upravljaču koji želite da isprogramirate. LED indikator na risiveru će se isključiti kao potvrda uspešnog programiranja.

Smart Open 2801 za NICE (2/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Nice upravljače Smilo SM2 Blue, Smilo SM4 Blue, Smilo SM2 i Smilo SM4. Postoji tri načina programiranja pa ćemo u nastavku objasniti sva tri.

Programiranje pomoću originalnog upravljača

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu i držite ga pritisnut bar 5 sekundi, a zatim pustite
 • Pritisnite 3 puta taster na originalnom daljinskom upravljaču koji je prethodno isprogramiran sa centralnom jedinicom
 • Pritisnite jednom taster na Smart Open daljincu koji želite da isprogramirate. Programiranje je završeno

Programiranje na centralnoj jedinici (brza metoda)

 • Pritisnite i držite taster P1 na risiveru. L1 LED indikator će se uključiti.
 • Pritisnite taster na Smart Open daljincu i držite dok se L1 LED ne isključi. Pustite taster, LED indikator će se opet uključiti za opciono povezivanje dodatnih daljinaca

Ukoliko želite da povežete još neki daljinski ponovite korak 2, u suprotnom samo sačekajte da se LED indikator isključi. Programiranje je završeno.

Programiranje na centralnoj jedinice (standardna metoda)

 • Pritisnite i pustite P1 taster na risiveru, L1 LED indikator će se uključiti na 5 sekundi
 • Pritisnite taster na Smart Open daljincu koji želite da snimite i držite sve dok se L1 indikator ne isključi
 • Pustite taster Smart Open daljinca i sačekajte 1 sekundu
 • Ponovo pritisnite taster Smart Open daljinca dok se L1 indikator ne isključi, a zatim pustite taster. LED indikator na risiveru će trepnuti 3 puta kao potvrda. Programiranje je završeno.

Smart Open 2801 za DEA (3/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Dea upravljače Genie Grey, Mio TR2 i Mio TR4.

Programiranje pomoću originalnog upravljača

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite tastere 1 i 2* na originalnom upravljaču i držite ih pritisnutim 15 sekundi, a zatim ih pustite
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu i držite ga pritisnutim bar 5 sekundi. Kraj programiranja

*Napomena: Ukoliko istovremeni pritisak tastera 1 i 2 aktivira relej centralne jedinice, ponovite prvi korak ali tako što ćete tastere pritisnuti malo asinhrono, tj. jedan za drugim.

Programiranje na centralnoj jedinici

Napomena: Jumper na prijemnoj ploči risivera mora biti podešen na A poziciju kako bi primao plivajući kod sa novih radio daljinaca.

 • Pritisnite i pustite taster P1 na centralnoj jedinici. Crvena LED dioda će se uključiti
 • Na Smart Open daljincu pritisnite taster koji želite da isprogramirate. Ukoliko je kod uspešno snimljen čućete klik releja centralne jedinice. Ukoliko je isti brend podešen na drugom tasteru Smart Open daljinca, biće automatski isprogramiran bez potrebe za daljim koracima.

Smart Open 2801 za KEY (4/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Key upravljače TXB-42R i TXB-44R.

Programiranje pomoću originalnog upravljača

 • Stanite unutra dometa centralne jedinice
 • Pritisnite taster prethodno isprogramiranog daljinca i držite bar 15 sekundi a nakon toga pustite taster
 • Pritisnite taster na Smart Open daljincu koji želite da isprogramirate najkasnije 10 sekundi nakon što pustite taster originalnog daljinca. Programiranje je završeno.

Programiranje preko centralne jedinice

 • Pritisnite jednom taster P na risiveru. LED indikator će početi da treperi na 10 sekundi
 • Pritisnite jednom taster na Smart Open daljincu koji želite da isprogramirate. Sačekajte da se L1 i L2 lampice upale na 2 sekunde. Programiranje je završeno

Smart Open 2801 za APRIMATIC (5/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Aprimatic upravljače TR2, TR4 i TM4.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

 • Stanite unutar dometa risivera centralne jedinice
 • Pritisnite sve tastere na originalnom daljinskom upravljaču i držite ih pritisnute sve dok risiver ne počne kontinualno da pišti, a onda ih pustite.
 • Pritisnite i držite taster A na Smart Open daljincu, a zatim pritisnite taster B tri puta. Risiver će prestati da pišti, a nakon kraće pauze opet početi. Pustite taster A.
 • Pritisnite i držite taster na Smart Open daljincu sve dok risiver ne emituje par kraćih zvuka praćeno sa kontinualnim pištanjem.
 • Sačekajte da pištanje prestane

Ukoliko risiver ne emituje nikakav zvuk pređite na narednu proceduru.

Programiranje na centralnoj jedinici

Napomena: Ova procedura će izbrisati sve kodove koji su prethodno snimljeni na risiver.

 • Isključite napajanje iz risivera
 • Pritisnite i držite taster za otkazivanje na risiveru, a zatim priključite napajanje i sačekajte dok se i LED indikator i zvuk ne isključe
 • Ukoliko već nista, stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite i držite taster A na Smart Open daljincu, a zatim pritisnite taster B tri puta dok risiver ne počne kontrinualno da pišti. Pustite taster A
 • Sačekajte da pištanje prestane

Ovim je programiranje završeno, ukoliko želite da dodate još daljinskih upravljača iskoristite daljinski koji ste upravo isprogramirali za proceduru iz prvog dela.


Smart Open 2801 za BENINCA (6/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Beninca upravljače Cupido 2, Cupido 4, T2WV, T4WV, TO GO 2WV i TO GO 4WV.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite skriveni taster na originalnom upravljaču koji je prethodno povezan sa risiverom
 • Pritisnite taster na originalnom upravljaču koji želite da isprogramirate najkasnije 5 sekunde nakon pritiska skrivenog tastera
 • Pritisnite taster na Smart Open daljincu koji želite da zapamtite i držite ga pritisnutim sve dok se izlaz risivera ne aktivira. Programiranje je završeno

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Pritisnite taster P na risiveru – jednom za programiranje prvog kanala (uključiće se crvena LED dioda), ili dva puta za drugi kanal (uključiće se zelena dioda)
 • LED dioda svetli 3 sekunde, zatim se isključuje na 1 sekundu i opet uključuje
 • Dok LED dioda svetli pritisnite i držite taster na Smart Open daljincu koji želite da dodelite tom kanalu
 • Ukoliko želite da povežete još neki radio daljinac, ponovite prethodni korak najkasnije 5 sekundi nakon prethodnog povezivanja

Smart Open 2801 za VDS (7/15)

Smart Open 2801 može da zameni obe verzije originalnih VDS E010 upravljača.

Programiranje pomoću originalnog upravljača

Napomena: Na glavnoj jedinici prekidač 1 mora biti isključen a prekidač 3 uključen da bi programiranje bilo moguće.

 • Stanite u dometu centralne jedinice
 • Pritisnite skriveni taster na poleđini originalnog daljinskog upravljača koji je prethodno isprogramiran na risiveru. Risiver će emitovati kratak zvuk
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu i držite bar jednu sekundu
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite korak 3 najkasnije 10 sekundi nakon programiranja prethodnog daljinca, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Programiranje na centralnoj jedinici

Ukoliko je prekidač 1 na glavnoj jedinici isključen, nakon programiranja prvog tastera daljinca svim preostalim tasterima će automatski biti dodeljeni odgovarajući kanali, npr. taster 1 za CH1, taster 2 za CH2 i tako dalje.

 • Pritisnite taster za programiranje na risiveru. Risiver će emitovati kraći zvuk
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu. Risiver će opet emitovati kraći zvuk za potvrdu programiranja.
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite prethodni korak najkasnije 10 sekundi nakon programiranja prethodnog daljinca, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Ukoliko je prekidač 1 na glavnoj jedinici uključen, svakom kanalu će sekvencijalno biti dodeljen po jedan kanal pritiskanjem tastera na daljincu – npr. prvom pritisnutom tasteru kanal 1, drugom pritisnutom tasteru kanal 2 i tako dalje.

 • Pritisnite taster za programiranje na risiveru. Risiver će emitovati duži zvuk
 • Pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da dodelite prvom kanalu. Risiver će emitovati kraći zvuk. Pritisnite taster koji želite da dodelite drugim kanalu. Risiver će opet emitovati kraći zvuk.
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite prethodni korak najkasnije 10 sekundi nakon programiranja poslednjeg tastera na prethodnom daljincu, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Smart Open 2801 za FAAC (8/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne FAAC upravljače XT4 433 RC i XT4 433 RCBE.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Na originalnom daljincu koji je isprogramiran sa centralnom jedinicom pritisnite istovremeno tastere P1 i P2, i držite ih pritisnutim 5 sekundi
 • Odabereti kanal koji želite da isprogramirate jednim pritiskom odgovarajućeg tastera na originalnom daljinskom upravljaču
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu i držite bar jednu sekundu. Programiranje je završeno

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Pritisnite jednom taster SW1 na risiveru. LED dioda centralne jedinice će se uključiti na 10 sekunde
 • Pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da isprogramirate i držite ga sve dok LED dioda na centralnoj jedinici ne trepne dva puta, a zatim pustite taster.
 • LED diode će se opet uključiti na 10 sekunde za opciono programiranje dodatnog daljinca. Ukoliko želite da isprogramirate još jedan daljinski ponovite prethodni korak, u suprotnom samo sačekajte da se LED dioda isključi. Programiranje je završeno

Smart Open 2801 za PUJOL (9/15)

Smart Open 2801 može da zameni sve verzije originalnih Pujol VARIO1 i VARIO3 upravljača.

Programiranje pomoću originalnog upravljača

Napomena: Na glavnoj jedinici prekidač 3 mora biti uključen da bi programiranje bilo moguće.

 • Stanite u dometu centralne jedinice
 • Pritisnite skriveni taster na poleđini originalnog daljinskog upravljača koji je prethodno isprogramiran na risiveru. Risiver će emitovati duži zvuk (beep)
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu i držite bar jednu sekundu
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite korak 3 najkasnije 10 sekundi nakon programiranja prethodnog daljinca, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Programiranje na centralnoj jedinici

Ukoliko je prekidač 4 na glavnoj jedinici isključen, nakon programiranja prvog tastera daljinca svim preostalim tasterima će automatski biti dodeljeni odgovarajući kanali, npr. taster 1 za CH1, taster 2 za CH2 i tako dalje.

 • Pritisnite taster za programiranje na risiveru. Risiver će emitovati duži zvuk
 • Pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu. Risiver će sada emitovati kraći zvuk za potvrdu programiranja.
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite prethodni korak najkasnije 10 sekundi nakon programiranja prethodnog daljinca, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Ukoliko je prekidač 4 na glavnoj jedinici uključen, svakom kanalu će sekvencijalno biti dodeljen po jedan kanal pritiskanjem tastera na daljincu – npr. prvom pritisnutom tasteru kanal 1, drugom pritisnutom tasteru kanal 2 i tako dalje.

 • Pritisnite taster za programiranje na risiveru. Risiver će emitovati duži zvuk
 • Pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da dodelite prvom kanalu. Risiver će emitovati kraći zvuk. Pritisnite taster koji želite da dodelite drugim kanalu. Risiver će opet emitovati kraći zvuk.
 • Ukoliko želite da isprogramirate još neki daljinski ponovite prethodni korak najkasnije 10 sekundi nakon programiranja poslednjeg tastera na prethodnom daljincu, u suprotnom sačekajte 10 sekundi i potom isprobajte daljinski koji ste isprogramirali

Smart Open 2801 za ERREKA (10/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne ERREKA upravljače IRIS 2 433 i IRIS 4 433.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite skriveni taster na originalnom daljincu koji je već isprogramiran sa glavnom jedinicom (nalazi se ispod male rupice na daljincu, iskoristite iglu ili sličan predmet)
 • Pritisnite tastere 1 i 2 na originalnom daljincu da omogućite režim programiranja (risiver će emitovati kraće zvuke ili će LED indikator trepnuti)
 • Pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da isprogramirate. Ukoliko je programiranje uspešno risiver će emitovati kraći zvuk za potvrdu.
 • Sačekajte 10 sekunde i potom isprobajte Smart Open daljinski

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Uključite režim za programiranje na risiveru centralne jedinice (za detalje pogledajte originalno uputstvo koje je došlo uz centralnu jedinicu)
 • Pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da isprogramirate. Ukoliko je programiranje uspešno, risiver će emitovati kraći zvuk ili će indikator trepnuti
 • Ponovi isključite režim za programiranje na risiveru prateći originalno uputstvo

Smart Open 2801 za GiBiDi/GBD (11/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne GiBiDi upravljače AU01590, AU1680, AU1810, AU1610, AU1600 i DOMINO.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

Napomena: Za programiranje novih daljinskih upravljača na risiveru centralne jedinice se mora skinuti jumper JP2.

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Istovremeno pritisnite i držite 6 sekunde tastere 1 i 2 na originalnom daljinskom upravljaču koji je već isprogramiran sa risiverom. Pustite tastere
 • Na Smart Open daljincu pritisnite jednom taster koji želite da isprogramirate. Programiranje je završeno

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača (za modele risivera AU02820-AU02920/30)

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Istovremeno pritisnite i držite 10 sekundi tastere 1 i 2 na originalnom daljinskom upravljaču koji je već isprogramiran sa risiverom. LED indikator na risiveru će se uključiti
 • Jednom pritisnite i pustite taster na originalnom daljincu
 • Jednom pritisnite i pustite taster na Smart Open daljincu. Programiranje je završeno

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Pritisnite “Learn” taster na risiveru. Crvena LED lampica će se uključiti na 6 sekunde
 • Dok je lampica uključena, na Smart Open daljincu pritisnite taster koji želite da isprogramirate i držite ga pritisnutim sve dok se LED lampica ne isključi.

Napomena: Ukoliko su svi jumper-i na risiveru skinuti, kada isprogramirate prvi taster na novom daljincu svi ostali tasteri će automatski biti upamćeni.


Smart Open 2801 za Motorline (12/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Motorline upravljače MX4SP DSM i MX4SP RCM.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

Napomena: Da bi ovaj način programiranja bio moguć, na risiveru centralne jedinice “Switch 1” prekidač mora biti podešen na Remote PGM.

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite taster na originalnom daljincu koji je već isprogramiran sa risiverom i držite ga pritisnut bar 10 sekundi
 • Na Smart Open daljincu pritisnite taster koji želite da isprogramirate i držite ga jednu sekundu
 • Ukoliko želite da isprogramirate više radio daljinaca, ponovite proceduru

Programiranje na centralnoj jedinici

 • Jednom pritisnite taster za programiranje na risiveru centralne jedinice. U zavisnosti od modela risivera, LED lampica će se uključiti ili će početi da treperi
 • Na Smart Open daljincu pritisnite taster koji želite da isprogramirate i držite jednu sekundu. LED lampica risivera će se isključiti. Isprobajte Smart Open daljinski

Smart Open 2801 za FOX (13/15)

Programiranje Smart Open daljinca za Fox brend nema posebnu proceduru, dovoljno je samo uneti kod brenda iz tabele sa početka teksta.


Smart Open 2801 za Mutancode (14/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne Mutancode upravljače CLEMSA TX1, CLEMSA TX2 i CLEMSA TX4.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

Napomena: Ovaj način programiranja nije moguć na svim modelima risivera centralne jedinice.

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Pritisnite skriveni taster na originalnom daljincu koji je već isprogramiran sa risiverom. Ukoliko čujete dva kratka zvuka pritisnite na Smart Open daljincu taster koji želite da isprogramirate, a risiver će nakon toga emitovati još jedan kraći zvuk za potvrdu programiranja. Ukoliko ne čujete nikakav zvuk iz risiver to znači da model risivera ne podržava ovaj vid programiranja, pređite na programiranje preko centralne jedinice.
 • Ukoliko želite da isprogramirate više radio daljinaca, ponovite drugi korak. Za završetak programiranja samo sačekajte 30 sekundi, risiver će emitovati 3 kraća zvuka.

Programiranje na centralnoj jedinici

Napomena: Pojedini originalni daljinski upravljači mogu biti fabrički programirani sa instaliranim kodom. U tom slučaju nije moguće programiranje Smart Open daljinca sa risiverom.

 • Jednom pritisnite taster za programiranje na risiveru centralne jedinice. Risiver će emitovati 2 kraća zvuka
 • Na Smart Open daljincu pritisnite taster koji želite da isprogramirate. Risiver će emitovati jedan kraći zvuk za potvrdu programiranja. Za programiranje dodatnih daljinaca ponovite ovaj korak. Ukoliko risiver emituje 3 kraća zvuka umesto jednog, to znači da je memorija puna.
 • Kada završite sa programiranjem sačekajte 30 sekundi dok risiver ne emituje 3 kraća zvuka (potvrda izlaska iz režima za programiranje).

Smart Open 2801 za BFT (15/15)

Smart Open 2801 može da zameni originalne BFT upravljače TRC1, TRC2, TRC 4, MITTO 2A, MITTO 4A, MITTO 2M, MITTO 4M, B RCB02 i B RCB04.

Programiranje pomoću originalnog daljinskog upravljača

Napomena: Da bi ovaj način programiranja bio moguć, na risiveru centralne jedinice “Switch 1” prekidač mora biti podešen na Remote PGM.

 • Stanite unutar dometa centralne jedinice
 • Na originalnom daljinskom upravljaču koji je već isprogramiran sa centralnom jedinicom pritisnite istovremeno prva dva tastera dok se LED lampica na risiveru ne uključi. Pritisnite jedan taster na istom daljincu (kod ranijih modela pritisnite skriveni taster koji se nalazi u rupici na poleđini daljinca)
 • Pritisnite i držite taster B na Smart Open daljincu, a zatim pritisnite taster A tri puta (dok držite B pritisnut). Pustite tastere
 • Jednom pritisnite taster koji želite da isprogramirate na Smart Open daljincu
 • Sačekajte 10 sekundi, a zatim isprobajte Smart Open

Programiranje na centralnoj jedinici

 • U zavisnosti od toga koji kanal želite da isprogramirate, pristisnite jedan od tastera na centralnoj jedinici – SW1 za programiranje kanala 1 ili SW2 za drugi kanal. LED lampica na centralnoj jedinici će početi da treperi.
 • Pritisnite i držite taster B na Smart Open daljincu, a zatim pritisnite taster A tri puta (dok je B pritisnut). LED lampica će početi da svetli kontinualno.
 • Na Smart Open daljincu pritisnite i držite taster koji želite da isprogramirate dok LED lampica opet ne počne da treperi, a zatim pustite taster. Programiranje je završeno.

Smart Open 2801 možete poručiti na našem sajtu, a ukoliko imate pitanja ili vam je potreban daljinac za neki drugi brend koji 2801 ne podržava, slobodno nas kontaktirajte.